Pythontr

husonet | Tarih: 18.05.2018

MSSql Delete Trigger

MSSQL Delete Trigger Nasıl Oluşturulur?

Merhabalar Arkadaşlar, (Not:Lütfen öneri ve sorularınızı yorum olarak atınız. Teşekkürler şimdiden)Aşağıda MSSQL veritabanında tabloda herhangi bir kayıt silindiğinde farklı bir tablonun bir alanına update işlemi yapmak adına DELETE TRIGGER oluşturma scriptidir. Aşağıdaki xxx olan yerlere ve ilgili yerleri sizin bilgilerinize ait değiştirirseniz trigger başarılı bir şekilde oluşturulacaktır.USE [DATABASE_ADI]
GO

/****** Object: Trigger [dbo].[TR_xxx_DELETED] Script Date: 18.05.2018 13:57:57 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TRIGGER [dbo].[TR_xxx_DELETED]
ON [dbo].[xxx]
FOR DELETE
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
UPDATE AMBARCIKIS SET farkli_xxxx.farkli_alan=CAST(NULL As int)
WHERE farkli_xxxx.farkli_alan = (SELECT deleted.ID FROM deleted)
RETURN;
END
END

GO
İyi çalışmalar.