Pythontr

husonet | Tarih: 29.09.2014

MSSQL için Editing ALL rows

Server Management Studio 2008

MsSQL 2005 ve alt sürümlerinde bu özelliği default olarak tüm satırları editlemek ve göstermek için default olarak ayarlıdır fakat MsSQL 2008 sürümünde bu özellik Edit olarak 200 satırı Show olarak ta 1000 satırı göstermek üzere ayarlıdır. Bu özelliği MsSQL 2008 özellğinde düzenlemek için aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.Tools > Options > SQL Server Object Explorer menüsü üzerinden

Value for Edit Top <n> Satır kısmına = 0
Value for Select Top <n> Satır kısmında = 0

Table üzerinde sağ tık yaptığınızda “Edit All Rows” olarak görülecektir.
Image