Pythontr

husonet | Tarih: 25.08.2011

mysql bağlantı (connection) bilgilerini alma ve limitlerini ayarlama

Selamun Aleykum,

Devamlı kontrol ettiğim bilgiler sizinde işinize yarayabilir.


mysql> show status like '%onn%';
+--------------------------+-------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+-------+
| Aborted_connects | 0 |
| Connections | 715 |
| Max_used_connections | 28 |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Threads_connected | 16 |
+--------------------------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)


Peki Connection limitlerini ayarlamak için ne yapmalıyız?
Limitleri aşarsanız şu tip bir hata mesajı alabilirsiniz ERROR 1040 (00000): Too many connections

vim /etc/mysql/my.cnf
#max_connections = 100
max_connections = 1500
max_user_connections = 300


Mysql i Restart yapalım
/etc/init.d/mysql restart


Kontrol Edelim
mysql> select @@global.max_connections;
+--------------------------+
| @@global.max_connections |
+--------------------------+
| 1500 |
+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


Kolay Gelsin...