Pythontr

husonet | Tarih: 21.03.2014

Mysql Kullanıcı Oluşturma, Silme ve Yetkilendirme

Mysql Kullanıcı Oluşturma, Silme ve Yetkilendirme İşlemleri İçin Aşağıdaki İşlemleri Uygulayabilirsiniz.

Kullanıcı oluşturulması

mysql> CREATE USER 'kullanici_adi'@'%' IDENTIFIED BY 'sifre';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


Yetkilendirilmesi

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP ON database_adi.* TO 'kullanici_adi'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER,TRIGGER,EXECUTE ON database_adi.* TO 'kullanici_adi'@'%';

Ayrıca Procedure çağırma yetkisi vermek için EXECUTE yetkisi ekleyebilirsiniz.


mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,EXECUTE ON database_adi.* TO 'kullanici_adi'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


Kullanıcı Silme
mysql> DROP USER kullanici_adi;

Postgresql Kullanıcı Oluşturma, Silme ve Yetkilendirme