Pythontr

husonet | Tarih: 08.12.2010

NerdTREE kurulumu nasıl yapılır?

NerdTREE ve Vim editörü entegrasyonu kurulumu hakkında

Python için VIM-python kuralım
sudo aptitude install vim-python

NerdTREE kurulumu yapalım

Url adresi http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1658
Download NERD_tree.zip -> ~/.vim/
NERD_tree.zip path ini alalım


curl -s http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1658 | grep NERD_tree.zip | head -n1

Yoksa kullanıcı dizinimize ~/.vim/ klasörümüzü oluşturalım.


mkdir ~/.vim/
cd ~/.vim/
wget http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=11834
mv download_script.php\?src_id\=11834 NERD_tree.zip
unzip NERD_tree.zip

birçok pencere ile aynı anda çalışma:vsp ekranı dikeyde iki pencereye böl (vsp=vertical split)
:sp ekranı yatayda iki pencereye böl (sp=split)
<CTRL>w<CTRL>w diğer pencereye geç
<CTRL>w<ok tuşu> ok ynındeki pencereye geç
<CTRL>w<hjkl> yön karakterine göre pencereye geç
<CTRL>w + pencereyi 1 satır uzat
<CTRL>w - pencereyi 1 satır kısalt
<CTRL>w c pencereyi kapat
:q pencereyi kapat (q=quit)

ilgili konular
Vim nasıl kullanılır?
pydiction kurulumu vim için
Tab kısayolları vim için
NerdTREE kurulumu vim için