Pythontr

husonet | Tarih: 21.02.2014

null gelen degerler icin default deger tanımlama

Null değerlere değer atayalım.

Null gelen degerler icin default deger tanımlamayan fonksiyon.#------------------------------------------------------------------------------
# null gelen degerler icin default deger tanimlama
def coalesce(*arg):
return reduce(lambda x, y: x if x is not None else y, arg)


Kullanim Örneği tmp değişkeni null ise 0 döndürür.
coalesce(tmp, 0);