Pythontr

husonet | Tarih: 13.11.2014

OpenBox fn tuşları sound ayarı

OpenBox function tuşlarının ses ayarları için ayarlanması.

Kısayol alışkanlıklarımızdan ses ayarlarının openbox üzerinde ayarlanmasını aşağıdaki kod parçaçığı ile yapabilirsiniz.


vim /home/huso/.config/openbox/rc.xml
   <!-- Keybindings for audio control -->
<keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
<action name="Execute">
<command>amixer set Master 5%+ unmute</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioLowerVolume">
<action name="Execute">
<command>amixer set Master 5%- unmute</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioMute">
<action name="Execute">
<command>amixer set Master toggle</command>
</action>
</keybind>