Pythontr

husonet | Tarih: 21.10.2016

Openbox için başlat menüsü

Openbox kullananlar için Başlat menüsü ekleme notları.

Gerekli paketler
apt-get install xdotool
apt-get install tint2
apt-get install gsimplecal

Yapılandırma


Başlat menüsü ikonu için.
mkdir ~/.icons/
cd ~/.icons/
wget http://ftp5.gwdg.de/pub/opensuse/distribution/13.2/repo/oss/boot/x86_64/grub2-efi/themes/openSUSE/icons/debian.png

Başlat menümüzün Openbox ayarları için aşağıdaki konfigürasyon dosyalarından rc.xml i düzenleyelim. <keyboard> tagları arasında aşağıdaki kodu yerleştirelim.


vim ~/.config/openbox/rc.xml
<keybind key="super-space">
<action name="ShowMenu"><menu>root-menu</menu></action>
</keybind>

tint2 konfigürasyonu
  • mkdir -p ~/.config/tint2/
  • vim ~/.config/tint2/tint2rc

# ID 1
rounded = 0
border_width = 1
background_color = #2D2D2D 100
border_color = #484848 100

# ID 2
rounded = 0
border_width = 0
background_color = #D64937 100
border_color = #000000 100

# Panel
panel_items = LTSC
panel_monitor = all
panel_position = top center horizontal
#panel_position = bottom center horizontal
panel_size = 104% 41
panel_margin = -2 -1
panel_padding = 0 0 10
panel_dock = 0
wm_menu = 1
panel_layer = normal
panel_background_id = 1

# Launchers
launcher_icon_theme = Ultra-Flat
#launcher_icon_theme = LinuxLex-8
#launcher_icon_theme = gnome-colors-statler
#launcher_icon_theme = AwOken
launcher_background_id = 0
launcher_icon_size = 48
launcher_item_app = /usr/share/applications/menu.desktop

# Panel Autohide
autohide = 0
autohide_show_timeout = 0.2
autohide_hide_timeout = 1
autohide_height = 0
strut_policy = follow_size

# Taskbar
taskbar_mode = single_desktop
taskbar_padding = 0 0 10
taskbar_background_id = 0
taskbar_active_background_id = 0

# Tasks
urgent_nb_of_blink = 20
task_icon = 1
task_text = 1
task_centered = 0
task_maximum_size = 200 32
task_padding = 10 4
task_background_id = 0
task_active_background_id = 2
task_urgent_background_id = 0
task_iconified_background_id = 0

# Task Icons
task_icon_asb = 100 0 0
task_active_icon_asb = 100 0 0
task_urgent_icon_asb = 100 0 0
task_iconified_icon_asb = 100 0 0

# Fonts
task_font = Droid Sans 9
task_font_color = #dcdcdc 100
task_active_font_color = #FFFFFF 100
task_urgent_font_color = #FFFFFF 100
task_iconified_font_color = #dcdcdc 80
font_shadow = 0

# System Tray
systray = 1
systray_padding = 0 6 15
systray_sort = left2right
systray_background_id = 0
systray_icon_size = 50
systray_icon_asb = 100 0 0

# Clock
time1_format = %H:%M
time2_format = %d.%m.%Y
time1_font = Droid Sans 9
clock_font_color = #FFFFFF 100
clock_tooltip =
clock_padding = 10 6
clock_background_id = 2
clock_lclick_command = gsimplecal
time1_timezone =
time2_timezone =
clock_tooltip_timezone =

# Tooltips
tooltip = 1
tooltip_padding = 2 2
tooltip_show_timeout = 0.0
tooltip_hide_timeout = 0.0
tooltip_background_id = 2
tooltip_font = Droid Sans 9
tooltip_font_color = #FFFFFF 100

# Mouse
mouse_middle = none
mouse_right = close
mouse_scroll_up = toggle
mouse_scroll_down = iconify

# Battery
battery = 0
battery_low_status = 20
battery_low_cmd = notify-send "battery low"
battery_hide = 96
bat1_font = Liberation Mono 8
bat2_font = Liberation Mono 8
battery_font_color = #B5B5B5 100
battery_padding = 2 0
battery_background_id = 0

Uygulama menümüzün ayarlamasını yapalım.

vim /usr/share/applications/menu.desktop[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Tint2 Openbox Menu
Comment=Tint2 Openbox Menu Hack
X-GNOME-FullName=Openbox Menu
Exec=xdotool key super+space
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Icon=/home/huso/.icons/debian.png
Categories=Menu;
MimeType=
StartupNotify=true

Kullanıcıların çalıştırabilmesi için gerekli olan yetki işleminin verilmesi.


chmod +x /usr/share/applications/menu.desktop

Son olarak açılışta otomatik çalışması için yapılandırmamızı yapalım.
vim ~/.config/openbox/autostart


tint2 &