Pythontr

husonet | Tarih: 15.10.2012

Openbox için Ekran parlaklığını ve Mouse hareketlerini ayarlama.

Default openbox kurulumunda bazı ayarlar yapmamız gerekir örneğin ekran parlaklığı gözümüzü yorabilir ve mouse hareketleri çok hızlı olabilir.

Mouse Hareketleri
Var Olan Durum
xset q | grep -A 1 Pointer

Terminal output :
Control: acceleration: 2/1 threshold: 4

Set durumu değiştirilmesi set edilmesi
xset m 1/4 1

Terminal output :
acceleration: 1/4 threshold: 1

Default ayarların openbox açılışında çalışması için /home/user/.config/openbox/autostart.sh dosyasına ekleme yapabilirsiniz

Ekran Parlaklığı Ayarlama
Parlaklık genelde %100 dür
Gerekli paketin kurulması
su -
aptitude install xbacklight

Parlaklığın yeni değeriyle set edilmesi
xbacklight -set 60

Defualt değere alınması
xbacklight -get

vim /home/user/.config/openbox/rc.xml
  <keybind key="XF86MonBrightnessUp">
<action name="Execute">
<command>xbacklight +15</command>
# <command>xbacklight -inc 15</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86MonBrightnessDown">
<action name="Execute">
<command>xbacklight -15</command>
# <command>xbacklight -dec 15</command>
</action>
</keybind>

Intel video sürücüleri (GMA 900'S) ve yazı tipi görüntü kalitesi.
vim /etc/X11/xorg.conf

Silinecek kısım:
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "Intel 810 and later"
Driver "intel"
Option "DPMS"
EndSection

Eklenecek kısım:
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "Intel 810 and later"
Driver "intel"
Option "DebugWait" "true"
EndSection

DebugWait seçeneği true olarak eklenir bu kısım ise yazı kısımları okunurken tamponların oluşmasına yarar.

Kaynak: http://www.pclinuxos.com/forum/index.php?topic=100388.0