Pythontr

OpenCv Nedir?

OpenCV nedir?, OpenCV kurulumu, OpenCV hakkında debian kullanıcıları için bilgi için...

Open Source Computer Vision Library kısaca OpenCV Linux, Windows, Mac OS X, PSP işletim sistemlerinde çalışan, ve çoğu fonksiyonu platform bağımsız open source bir kütüphanedir. Kullanıldığı alanlar yüz tanıma, işaret dili tanıma, hareket yakalama gibi görüntü işleme algoritmalarında sıklıkla kullanılır. 1999 yılında intel firması ilk sürümünü piyasaya sürmüştür. SourceForge geliştirilmesine devam etmektedir. C ve C++ programlama dilleri ile geliştirme yapılabilir.


OpenCv, bir görüntü işleme kütüphanesidir. Platformdan bağımsızdır. Tüm işletim sistemlerde çalışabiliyor. OpenCv kütüphaneleri aşağıdaki gibidir.


Versiyon 2.2’den itibaren OpenCV’ye ait kütüphaneler birkaç modüle ayrıldı. Bu modüller genelde /usr/local/lib altında bulunurlar ve genel özellikleri şöyledir;opencv_core : Temel fonksiyonlar, temel veri yapıları ve aritmetik fonksiyonların bulunduğu modüldür.
opencv_imgproc : Bu modülde temel görüntü işleme fonksiyonlarının bulunur.
opencv_highgui : Bu modülde resim ve video okuma/yazma işlemleri ve bazı basit kullanıcı arayüzlerinin bulunur.
opencv_features2d : Görüntü özellikleri ayırımı ve özellik karşılaştırma ile ilgili fonksiyonları barındıran modüldür.
opencv_calib3d : Bu modüşde kamera kalibrasyon, 2 boyutlu uzambilgisi tahmini ve stereo fonksiyonları bulunur.
opencv_video : Hareket çıkarımı, özellik işaretleme ve arkaplan ayırımı gibi fonksiyon ve sınıfları içeren modüldür.
opencv_objdetect : Bu modülde yüz tanıma, insan işaretleme gibi algılama fonksiyonlarının bulunur.
[p]Yukarıdakiler haricinde Machine Learning ile ilgili opencv_ml, sayısal geometi algoritmalarını içeren opencv_flann, dağıtık mimari işlemleri için opencv_contrib, gpu ile ilgili opencv_gpu ve artık çok fazla kullanılması istenmeyen obsolete durumda olan opencv_legacy modülleri bulunur. Tüm bu kütüphanelerin ilişkilli olduğu başlık (header) dosyaları ise /usr/local/include dizininde yer almaktadır.


OpenCv programlama dilleri
 • C++ / C
 • Python
 • Java
 • C#

OpenCv Kurulumu


Gerekli Paketler

 • GCC 4.4.x yada daha sonrası
 • CMake 2.8.7 yada daha yükseği
 • Git
 • GTK+2.x or higher, including headers (libgtk2.0-dev)
 • pkg-config
 • Python 2.6 yada daha sonrası Numpy 1.5 yada daha sonrası ve developer paketleri (python-dev, python-numpy)
 • ffmpeg yada libav development paketleri: libavcodec-dev, libavformat-dev, libswscale-dev
 • [optional] libtbb2 libtbb-dev
 • [optional] libdc1394 2.x
 • [optional] libjpeg-dev, libpng-dev, libtiff-dev, libjasper-dev, libdc1394-22-dev

{reklam}
OpenCV Kurulumu
aptitude install libopencv-dev libtesseract-dev build-essential libleptonica-dev
aptitude install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
aptitude install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev

OpenCV Kaynak Kodları için https://github.com/Itseez/opencv
Stable OpenCV versiyonu http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/

Git kullanarak OpenCV iyi makinamıza indirelim
cd ~/<calisma_klasorum>
git clone https://github.com/Itseez/opencv.git

cd ~/opencv
mkdir release
cd release
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..

Make edelim
make -j8 # -j8 kaç adet prosesle bu işlemi yapacagimizi gosterir
make install

OpenCV verisoyonun kontrol edelim
pkg-config --modversion opencv

Debian https://packages.debian.org/source/sid/opencv referansı üzerinden kurma işlemi
mkdir opencv
cd opencv
git clone git://anonscm.debian.org/debian-science/packages/opencv.git
cd opencv
mkdir release
cd release
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make -j8
make install
./debian/rules
ldconfig

kütüphaneleri libopencv_2.4 e çıkarmak için pratik olarak ya vim /etc/apt/source.list içine aşağıdaki iki satırı ekleyip
deb http://ftp.us.debian.org/debian jessie main non-free contrib
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian jessie main non-free contrib
çalıştırın
aptitude update
aptitude install libopencv-contrib-dev
Not işiniz bittikten sonra eklediğiniz 2 satırı kaldırmayı unutmayın.