Pythontr

husonet | Tarih: 29.12.2015

ORA-12516 oracle veritabanı hata mesajı

ORA-12516, TNS:listener could not find available handler

Bu hatayı almanızın sebebi processes ve sessions sayınızın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki şekilde sorunu çözebilirsiniz.


alter system set processes=1000 scope=spfile;
alter system set sessions=1000 scope=spfile;

Yapılan değişikliğn aktif olması için veritbanınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir.