Pythontr

husonet | Tarih: 10.10.2013

Oracle Backup ve Restore İşlemi

Oracle yedekleme yöntemleri, Oracle için yedek alan ve geri yükleme yapan konsol komutları

Oracle yedekleme yöntemleri


İlk yöntem stadart uygulanan bir yöntemdir lafı uzatmadan başlayalım. Yedek alınacak path /home/backup


Oracle veritabanımızı yedek (backup) almak için kullanacağımız örnek konsol uygulaması.


/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/exp XXX_2013/SIFRE@XE file=/home/backup/XXX_2013.dmp log=/home/backup/XXX_2013_.txt direct=Y compress=n

Oracle veritabanımızı restore yapmak için kullanacağımız örnek konsol uygulaması.


imp XXX_2013/SIFRE file=/home/husonet/download/XXX_2013.dmp fromuser=XXX_2013 touser=XXX_2013 ignore=y

İkinci yöntemimiz biraz daha farklı öncelikle sqlplus üzerinden SYS kullanıcı ile SYSDBA üzerine bağlantı kuralım.


Backup Alma İşlemi


sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Thu Jan 5 12:09:06 2017

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect SYS as SYSDBA;
Enter password:
Connected.
SQL>

Bağlantı kurma işlemimizin ardından oracle kullanıcısının yazma izni olan bir path oluşturalım ben yine /home/backup pathini kullanacağım.SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY datapump AS '/home/backup';  

Directory created.
SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY data_pump_dir AS '/home/backup';

Directory created.

CTRL + D ile çıkış yaptıktan sonra konsol üzerinden aşağıdaki kod satırını uyarlayarak çalıştırın.


expdp XXX_2017/xxx directory=data_pump_dir dumpfile=XXX_2017.dmp logfile=XXX_2017.log schemas=XXX_2017

Restore İşlemi


sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Thu Jan 5 12:09:06 2017

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect SYS as SYSDBA;
Enter password:
Connected.
SQL>

Bağlantı kurma işlemimizin ardından oracle kullanıcısının yazma izni olan bir path oluşturalım ben yine /home/backup pathini kullanacağım.SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY datapump AS '/home/backup';  

Directory created.
SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY data_pump_dir AS '/home/backup';

Directory created.

CTRL + D ile çıkış yaptıktan sonra konsol üzerinden aşağıdaki kod satırını uyarlayarak çalıştırın.


impdp userid=\"/as sysdba\" DIRECTORY=data_pump_dir DUMPFILE=XXX_2017.dmp LOGFILE=XXX_2017_IMPORT.log JOB_NAME='XXX_2017_IMP_JOB_030117'  REMAP_SCHEMA='XXX_2017:XXX_2018' REMAP_TABLESPACE='USERS:USERS'

Oracle yedek alma scripti /makale/oracle-yedek-alma-scripti-168