Pythontr

husonet | Tarih: 18.06.2014

Oracle Database Create Script

Aşağıdaki scripte kullanılan değişken açıklamaları

USER : Hem database adı hem de kullanıcısı
PASSWORD : Şifre
DEFTABLESPACE : USERS (default olarak kullanabilirsiniz)
TEMPORY : TEMP (default olarak kullanabilirsiniz.)


create user :USER identified by :PASSWORD
default tablespace :DEFTABLESPACE temporary tablespace :TEMPORY;
alter user :USER account unlock;
GRANT CREATE session to :USER;
GRANT DBA to :USER;
GRANT resource to :USER;
GRANT ALTER ANY TABLE TO :USER;
GRANT CREATE ANY MATERIALIZED VIEW TO :USER;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO :USER;
GRANT CREATE TABLE TO :USER;
GRANT CREATE VIEW TO :USER;
GRANT DELETE ANY TABLE TO :USER;
GRANT DROP ANY MATERIALIZED VIEW TO :USER;
GRANT INSERT ANY TABLE TO :USER;
GRANT LOCK ANY TABLE TO :USER;
GRANT SELECT ANY TABLE TO :USER;
GRANT UNDER ANY TABLE TO :USER;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO :USER;
GRANT UPDATE ANY TABLE TO :USER;
GRANT CREATE VIEW TO :USER;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO :USER;
GRANT ALTER ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT CREATE ANY MATERIALIZED VIEW TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT CREATE TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT CREATE VIEW TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT DELETE ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT DROP ANY MATERIALIZED VIEW TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT INSERT ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT LOCK ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT SELECT ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT UNDER ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT UPDATE ANY TABLE TO DBA WITH ADMIN OPTION;
GRANT SELECT ANY TABLE TO EXP_FULL_DATABASE;
GRANT ALTER ANY TABLE TO IMP_FULL_DATABASE;
GRANT CREATE ANY MATERIALIZED VIEW TO IMP_FULL_DATABASE;
GRANT DROP ANY MATERIALIZED VIEW TO IMP_FULL_DATABASE;
GRANT INSERT ANY TABLE TO IMP_FULL_DATABASE;
GRANT SELECT ANY TABLE TO IMP_FULL_DATABASE;
GRANT UPDATE ANY TABLE TO IMP_FULL_DATABASE;
GRANT CREATE TABLE TO RESOURCE;
GRANT ALTER ANY TABLE TO SYS;
GRANT CREATE ANY MATERIALIZED VIEW TO SYS;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO SYS;
GRANT CREATE TABLE TO SYS;
GRANT CREATE VIEW TO SYS;
GRANT DELETE ANY TABLE TO SYS;
GRANT DROP ANY MATERIALIZED VIEW TO SYS;
GRANT INSERT ANY TABLE TO SYS;
GRANT LOCK ANY TABLE TO SYS;
GRANT SELECT ANY TABLE TO SYS WITH ADMIN OPTION;
GRANT UNDER ANY TABLE TO SYS;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO SYS;
GRANT UPDATE ANY TABLE TO SYS;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO SYSTEM;
GRANT CREATE TABLE TO SYSTEM;
GRANT SELECT ANY TABLE TO SYSTEM;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO SYSTEM WITH ADMIN OPTION;