Pythontr

husonet | Tarih: 11.10.2012

Oracle Debug Çıktısı Alma

Örnek Bir procedure içinde değişkenleri ekrana alma

CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_table_backup (tab_name varCHAR2, ssId number) AS
sql_stmt VARCHAR2(10);
BEGIN

sql_stmt := 'ddd';
dbms_output.put_line('Test:' || sql_stmt);

--commit;

END insert_table_backup;
/Çalıştırma

Bu kısım önemli çıktıları etkinleştiriyoruz.
set serveroutput on Çalıştırıyoruz
execute BRN_LOJ_2011.insert_table_backup('XXXX', 778178);