Pythontr

husonet | Tarih: 21.04.2015

Oracle EXP-00008: ORACLE error 1003 encountered

Oracle EXP-00008: ORACLE error 1003 encountered hatası çözümü

Bozulan bir database de karşılaşılan bir hata çözümüne aşağıda yer verilmiştir.


sqlplus /nolog << EOF
connect SYSTEM/sifre AS SYSDBA
@catexp.sql
select * from dual;
EOF