Pythontr

husonet | Tarih: 21.04.2015

Oracle EXP-00056: ORACLE error 600 encountered

Oracle EXP-00056: ORACLE error 600 encountered hatası çözümü

Bu hata mesajı oracle system tablolarıyla oluşan hatalardan kaynaklanmaktadır. Yedeklerinizi aldıktan sonra aşağıdaki komut satırını çalıştırabilirsiniz.


Çalıştırılacak dosyanın bu

$ORACLE_HOME/rdbms/admin/catmeta.sql
konumda bulabilirsiniz.


sqlplus /nolog << EOF
connect SYS/XXX
@catmeta.sql
select * from dual;
EOF