Pythontr

husonet | Tarih: 05.10.2015

oracle kullanıcı bazlı tablo yetkilendirme

oracle kullanıcı bazlı tablo okuma ve yazma yetkilendirme

Yetki verilecek kullanıcının oluşturulması
CREATE USER PYTHONTR
IDENTIFIED BY ARCHIVEPASSW
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
PROFILE DEFAULT
ACCOUNT UNLOCK;

Yetki ataması için kullanıcıya session oluşturulması.
  GRANT CREATE SESSION PYTHONTR;

Yetkinin Atanması
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON BORAN.TMP_TEST_TABLOSU TO PYTHONTR;