Pythontr

husonet | Tarih: 16.09.2014

Oracle Kullanıcısının Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Oracle:PLSQL kullanıcı şifresi değiştirilmesi

Aşağıdaki komut yapısını kullanarak şifreyi yenileyebilirsiniz.


SYNTAX
ALTER USER kullanici_adi IDENTIFIED BY yeni_sifre;


Parametreler
kullanici_adi: Şifresi değiştirilecek kullanıcı.
yeni_sifre: Tanımlanacak yeni şifre.


Husonet adında varolan kullanıcının şifresini qazwsx olarak değiştirilmesi aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekir.

Örnek
ALTER USER husonet IDENTIFIED BY qazwsx;