Pythontr

husonet | Tarih: 02.01.2015

Oracle NEXTVAL fonksiyonu

Oracle NEXTVAL işlevi, bir dizide bir sonraki değerini arttırmak için kullanılır.

Oracle NEXTVAL fonksiyonun genellikle autoincrement ID alanlarını arttırmak için kullanılır. ID alanları primary ise kayıttan sonra arttırılması ne yazıkkı hata oluşumuna sebep olabilir. Fonksiyon her çağırıldığında sequnce değeri otomatik olarak artmış olur.


Örnek
SQL> create sequence seq_tablo1;

Sequence created.

SQL> select seq_tablo1.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
1

SQL> select seq_tablo1.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
2

Örnek

Bu örnekte increment by 2 ataması değerlerin ikişer olarak artmasını sağlayacaktır ve nextval fonksiyonu 12 olarak geri dönecekttir.


 SQL> create sequence  seq_tablo2
2 start with 10
3 increment by 2
4 maxvalue 10000
5 cycle
6 cache 5;

Sequence created.

SQL> select seq_tablo2.nextval from dual;

NEXTVAL
----------
10