Pythontr

husonet | Tarih: 25.05.2016

Oracle Sql sonuçlarına sıralı bir şekilde numara eklenmesi

Oracle Sql 'PLSql' sonuçlarına sıralı bir şekilde numara eklenerek liste oluşturma işlemi

Sonuçlarımıza sıra numarası eklemek için oluşturulan bir sql örneğidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hangi alana göre sıralama yapacaksak over fonksiyonu içinde o alanı belirtmemizdir. ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY LISTE.FORM_ADI) as NO


SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY LISTE.FORM_ADI) as NO, LISTE.ID as LISTE_ID, LISTE.FORM_ADI
FROM LISTE