Pythontr

husonet | Tarih: 18.05.2018

Oracle TO_DATE Fonksiyonu

Bu yazımız, Oracle / PLSQL: TO_DATE Fonksiyonu sözdizimi ve örneklerle nasıl kullanılacağını açıklar.

Oracle / PLSQL TO_DATE fonksiyonu formata uygun bir string ifadeyi tarhi formatına uygun bir değere dönüştürür.


Sözdizimi


Oracle / PLSQL'deki TO_DATE fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir:


TO_DATE( string1 [, format_mask] [, nls_language] )

Parametreler diğer adıyla Argümanlar


string1, Tarihe dönüştürülecek string ifade.


format_mask, İsteğe bağlıdır. Bu kısım string1'i bir tarihe dönüştürmek için kullanılacak formattır. Aşağıdaki değerlerden biri veya bir kombinasyonu olabilir:ParametreAçıklama
YEARYıl, Kelime olarak örneğin çıktısı şu şekilde olur: Nineteen Sevety Six. Bu format çevirisinin çalışması için NLS ayarları set edilmelidir.
YYYY4 Hane Yıl
YYY
YY
Y
Yıl'ın son 3,2,1 basamaklı hali.
IYY
IY
I
Iso standardında yıl'ın son 3,2,1 basamaklı hali
IYYYISO standardına göre 4 basamaklı yıl
RRRR2 basamaklı bir yıl kabul eder ve 4 basamaklı bir yıl döndürür.
0-49 arası bir değer 20xx yılını şeklinde döner.
50-99 arası bir değer 19xx yılını şeklinde döner.
QYılın çeyreği (1, 2, 3, 4; OCA-MAR = 1).
MMAy (01-12; OCA "JAN" = 01).
MONAyın kısaltılmış adı.
MONTHAyın adı, 9 karakter uzunluğunda boşluklarla doldurulur.
RMRomen rakamı ayı (I-XII; OCA "JAN" = I).
WWHaftanın ilk günün yılın ilk günü itibaren başlatır ve 7'şer gün sayarak haftaları oluşturur. (1-53) arası değer döndürürek gönderilen tarihin haftasını bulur.
WHaftanın ilk günün ayın ilk günü itibaren başlatır ve 7'şer gün sayarak haftaları oluşturur. (1-5) arası değer döndürürek gönderilen tarihin ayının haftasını bulur.
IWISO standardına göre yıl'ın haftasını bulur. (1-52 veya 1-53)
DHaftanın gününü bulur. 1-7 arası değer döner.
DAYGünün ismi
DDAyın günü (1-31)
DDDYılın günü (1-366)
DYGünün kısaltılmış adı.
JJulian günü; 1 Ocak 4712'den beri gün sayısı.
HHGünün saati (1-12).
HH12Günün saati (1-12).
HH24Günün saati (1-24).
MIDakika (0-59).
SSSaniye (0-59).
SSSSSSaniye gece yarısından sonra (0-86399).
AM, A.M., PM, veya P.M.Meridyen göstergesi.
AD veya A.DAD göstergesi.
BC veya B.C.BC göstergesi.
TZDYaz saati bilgileri. Örneğin, 'PST'.
TZHSaat zaman dilimi.
TZMDakika zaman dilimi.
TZRBölge zaman dilimi.

nls_language

İsteğe bağlı. Bu, string1'i bir tarihe dönüştürmek için kullanılan nls dilidir.


Dönüş değeri

TO_DATE fonksiyonu bir tarih değeri döndürür.


TO_DATE fonksiyonu, aşağıdaki Oracle / PLSQL sürümlerinde kullanılabilir:

Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i


Örnek

Aşğıdaki Oracle TO_DATE fonksiyon örneklerine bakalım ve Oracle / PLSQL'deki TO_DATE fonksiyonuny nasıl kullanacağımızı inceleyelim.


select TO_DATE('20040615', 'yyyymmdd') from dual;
select TO_DATE('05.04.2018', 'DD.MM.YYYY') from dual;
select TO_DATE('05.04.2018 12:45:11', 'DD.MM.YYYY HH12:MI:SS') from dual;
select TO_DATE('05.04.2018 13:45:11', 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual;