Pythontr

husonet | Tarih: 31.10.2014

Postfix Failed to authenticate password.

Failed to authenticate password. Error: 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure

Açıklamadaki hata mesajını alıyorsanız. Bunun 2 sebebi vardır.
  • Kullanıcı adı yada şifresi yanlıştır.
  • Login methodunuzu yanlış tanımlıyorsunuzdur yada sunucu tarafından bu methoda izin verilmiyordur.Debug edildiğinde hata mesajı aşağıdaki gibi gözükecektir.
Failed to authenticate password. Error: 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure

from: 250 2.1.0 Ok

to: 554 5.7.1 : Relay access denied

The following SMTP error was encountered: 554 5.7.1 : Relay access denied

data: 554 5.5.1 Error: no valid recipients

The following SMTP error was encountered: 554 5.5.1 Error: no valid recipients
221 2.7.0 Error: I can break rules, too. Goodbye.