Pythontr

husonet | Tarih: 03.10.2015

Postfix maximum email size

Postfix maximum email size değiştirme işlemi

Postfix için sıkıştırılımış dosya ve resim gönderirken postfix in maksimum size limitine takılabilirsiniz bu değişikliği yapmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.


Yapılandırma seçeneği "message_size_limit" parametresidir, varsayılan olarak bu parametre 10240000 yani 10 mb olarak ayarlanmıştır. Bu parametrenin değerini aşağıdaki konsol komutu ile öğrenebilirsiniz.


postconf | grep message_size_limit

postconf konsol komutu postfix ayarlarını gösterecektir biz grep kullanarak sadece message_size_limit parameresini görmüş olduk. Çıktı aşağıdaki şekilde olmalıdır.


message_size_limit = 10240000 

Bu değeri istediğiniz bir yeni değer atamak için kullandığınız editör ile main.cf dosyasını açıp takip eden satıra aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir. main.cf dosyası /etc/postfix/ dizini altındadır.


vim /etc/postfix/main.cf
message_size_limit = 20480000

Alternatif olarak konsol satırından aşağıdaki şekilde ayarlama yapabilirsiniz.


postconf -e message_size_limit=20480000 

20 mb değer atamış olduk. Şimdi değerlerimizin aktifleştirmek için servisi reload yapmamız yeterli olacaktır.


service postfix reload