Pythontr

husonet | Tarih: 20.06.2022

PostgreSQL Kullanıcı Oluşturma, Silme ve Yetkilendirme

PostgreSQL Kullanıcı Oluşturma, Silme ve Yetkilendirme İşlemleri İçin Aşağıdaki İşlemleri Uygulayabilirsiniz.

Kullanıcı oluşturulması
$psql
=# create user kullanici_adi with encrypted password 'şifre';
CREATE ROLEYetkilendirilmesi
=# grant all privileges on database database_adi to kullanici_adi;
GRANT


Kullanıcı Silme
=#  DROP USER kullanici_adi;
DROP ROLE


Konsol üzerinden kullanıcı oluşturn
    postgres@pythontr:~$ createuser -P user_name
Enter password for new role:
Enter it again:
Shall the new role be a superuser? (y/n) n
Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) y
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n

postgres@pythontr:~$ createdb -O user_name database

postgres@pythontr:~$ psql -U user_name -h 127.0.0.1 database


Mysql Kullanıcı Oluşturma, Silme ve Yetkilendirme