Pythontr

husonet | Tarih: 23.04.2011

PostgreSQL notları ve kurulumu

Mysql e alternatif bir veritabanı seçeneğidir.

Yükleme
	aptitude install postgresql python-pyscopg2Default klasörün değiştirilmesi
	su -
cd /home
mkdir pgsql
chmod 700 pgsql
chown postgres: pgsql
cd pgsql

/etc/init.d/postgresql-8.3 stop
cp -a /var/lib/postgresql/8.3/main/* .

vim /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf

data_directory = '/home/pgsql'

/etc/init.d/postgresql-8.3 startİlk çalıştırma
	su - 
su - postgres
psqlYeni kullanıcı tanımlama
	psql içinde
CREATE ROLE kullanici;
ALTER ROLE kullanici WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'parola';
CREATE DATABASE kullanici;

/etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf içinde
local all kullanici md5


Mevcut bir tabloya sadece okuma hakki ile erişebilecek kullanici
	psql içinde
CREATE ROLE okuyucu;
ALTER ROLE okuyucu WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'parola';
\c veritabani
GRANT SELECT ON TABLE tablo TO okuyucu;


Notları pythontr.com için hazırlayan Emrah abiye teşekkürler.