Pythontr

husonet | Tarih: 06.01.2017

Python abs() Fonksiyonu

Abs () fonskiyonu, x'in mutlak değerini verir - x ve sıfır arasındaki (pozitif) değeri verir.

Sözdizimi


Abs() fonksiyonun sözdizimi aşağıdadır:


abs( x )

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'in mutlak değerini pozitif olarak döndürür.


Örnek


Aşağıdaki örnek abs() fonksiyonun kullanımını göstermek için hazırlanmıştır.


>>> print "abs(-47) : ", abs(-47)
abs(-47) : 47
>>> print "abs(101.13) : ", abs(101.13)
abs(101.13) : 101.13
>>> print "abs(999L) : ", abs(999L)
abs(999L) : 999

Diğer sayı fonksiyonları için Python sayılar sayfasından erişebilirsiniz.