Pythontr

husonet | Tarih: 29.01.2017

Python acos() Fonksiyonu

Python acos() fonksiyonu, x'in ark kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.

Python acos() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.acos(x)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değerdir. Bu değer -1 den 1 aralığına kadar olmalıdır. Bu aralığın dışına çıkıldığına fonksiyon bir hata üretir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'in ark kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.


Aşağıdaki örnek, acos() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "acos(0.76) : ", math.acos(0.76)
acos(0.76) : 0.707483211779
>>> print "acos(0) : ", math.acos(0)
acos(0) : 1.57079632679
>>> print "acos(-1) : ", math.acos(-1)
acos(-1) : 3.14159265359
>>> print "acos(1) : ", math.acos(1)
acos(1) : 0.0