Pythontr

husonet | Tarih: 29.01.2017

Python asin() Fonksiyonu

Python asin() fonksiyonu, radyan cinsinden x'in ark sinüsünü döndürür.

Python asin() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.asin(x)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değerdir. Bu değer -1 den 1 aralığına kadar olmalıdır. Bu aralığın dışına çıkıldığına fonksiyon bir hata üretir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'in ark sinüsünü radyan cinsinden döndürür.


Aşağıdaki örnek, asin() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "asin(0.76) : ", math.asin(0.76)
asin(0.76) : 0.863313115016
>>> print "asin(0) : ", math.asin(0)
asin(0) : 0.0
>>> print "asin(-1) : ", math.asin(-1)
asin(-1) : -1.57079632679
>>> print "asin(1) : ", math.asin(1)
asin(1) : 1.57079632679