Pythontr

husonet | Tarih: 29.01.2017

Python atan() Fonksiyonu

Python atan() fonksiyonu, x'in ark tanjantını radyan cinsinden döndürür.

Python atan() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.atan(x)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'in ark tanjantını radyan cinsinden döndürür.


Aşağıdaki örnek, atan() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "atan(0.76) : ", math.atan(0.76)
atan(0.76) : 0.649870449412
>>> print "atan(0) : ", math.atan(0)
atan(0) : 0.0
>>> print "atan(10) : ", math.atan(10)
atan(10) : 1.4711276743
>>> print "atan(-1) : ", math.atan(-1)
atan(-1) : -0.785398163397
>>> print "atan(1) : ", math.atan(1)
atan(1) : 0.785398163397