Pythontr

husonet | Tarih: 29.01.2017

Python atan2() Fonksiyonu

Python atan2() fonksiyonu, atan(y / x) radyan cinsinden döndürür.

Python atan2() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.atan2(y, x)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • y - Bu sayısal bir değer olmalıdır.
  • x - Bu sayısal bir değer olmalıdır.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon atan(y / x) radyan cinsinden döndürür.


Aşağıdaki örnek, atan2() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "atan2(-0.60,-0.60) : ", math.atan2(-0.60,-0.60)
atan2(-0.60,-0.60) : -2.35619449019
>>> print "atan2(0.50,0.50) : ", math.atan2(0.50,0.50)
atan2(0.50,0.50) : 0.785398163397
>>> print "atan2(5,5) : ", math.atan2(5,5)
atan2(5,5) : 0.785398163397
>>> print "atan2(-10,10) : ", math.atan2(-10,10)
atan2(-10,10) : -0.785398163397
>>> print "atan2(10,20) : ", math.atan2(10,20)
atan2(10,20) : 0.463647609001