Pythontr

husonet | Tarih: 31.10.2013

Python başlık yapma

Merhaba,


u'DENEME gibi'.title()
Deneme Gibi


Fakat yukarıdaki fonksiyon türkçe karakterlerde sıkıntı çıkarıyor bunun için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz.

def title_case(str):
return re.sub(re.compile(r"[\w]+('[\w]+)?", flags=re.UNICODE),
lambda mo: mo.group(0)[0].upper() +
mo.group(0)[1:].lower(), str)