Pythontr

husonet | Tarih: 24.04.2024

Python break ve continue komutları

Python break ve continue komutları

Bu yazımızda Python break ve continue ifadelerinin kullanımlarını göstermeye çalışacağız.

Birçok programlama dilinde olduğu gibi Python programlama dilide, döngü akışlarını değiştirmek için break ve continue ifadelerini kullanır.


Döngüler belli bir şart sağlanana kadar kod bloğunun tekrarlamasını sağlamak için kullanılır ve programlama dilinin vazgeçilmez bir yapı taşlarından biridir. Fakat bazen biz dögüleri belirli ekstra şartlar dahilinde kod bloğunu sonlandırmak, yada başa döndürmek 'yinelemek' isteyebiliriz işte bu tip durumlarda bu ifadeleri kullanırız.


Python break kullanımı


Break ifadesi, içinde bulunduğu döngüyü sonlandırır. Programın kontrolü döngünün gövdesinden hemen sonraki ifadeye akar.


Break ifadesi iç içe çalışan döngülerde (başka bir döngü içinde döngü) yer alıyorsa, break, bulunduğu döngüyü sonlandırır.


break ifadesinin sözdizimi
break

Akış şeması break


 break ifadesi akış şeması

For döngüsü ve while döngüsündeki break ifadesinin çalışma şekli aşağıda kod şeması üzerinden gösterilmiştir.


 Break ifadesi nasıl çalışır
Break ifadesinin döngü içinde kullanılması
for val in "pythontr":
if val == "t":
break
print(val)

print("Bitti")

Çıktı
p
y
Bitti

Bu programda, "pythontr" stringi kelime üzerindeki karakter sayısı kadar yineleniriz. Her döngü tekrarında harfin "t" olup olmadığını kontrol eder. Dolayısıyla, çıktılarımızda "t" harfini bulana kadar devam eder bu harfi bulduktan hemen sonrada döngümüz sona erer.


Python continue kullanımı


Continue ifadesi, yalnızca geçerli yineleme için bir döngü içindeki kodun geri kalanını atlamak için kullanılır. Döngü sona ermez, ancak bir sonraki yinelemeyle devam eder.


continue ifadesinin sözdizimi
continue

Akış şeması continue


 continue ifadesi akış şeması

For ve while döngüsünde continue ifadesinin çalışması şekli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


 Continue ifadesi nasıl çalışır
Continue ifadesinin döngü içinde kullanılması
for val in "pythontr":
if val == "t":
continue
print(val)

print("Bitti")

Çıktı
p
y
h
o
n
r
Bitti

Bu program yukarıdaki break ifadesi örneği ile aynıdır, ancak break ifadesi continue ile değiştirilmiştir.


String ifade içinde "r" harfi ile karşılaşırsak, bloğun geri kalanını yürütmemek için, döngüye başına dönerek döngüye devam ediyoruz. Dolayısıyla, çıktılarımızda "r" harfi haricindeki tüm harflerin yazdırıldığını görürüz.