Pythontr

husonet | Tarih: 09.01.2017

Python ceil() Fonksiyonu

ceil() fonksiyonu, x'in tavan değerini döndürür - x'den küçük olmayan en küçük tam sayı.

Paremetre olarak girilen bir ondalıklı sayıyı bir üst tamsayıya yuvarlar. Negatif sayılar içinde kullanılabilir.


ceil() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.ceil( x )

Bu fonksiyon gömülü fonksiyon olmadığı için doğrudan erişilemiyor, bu nedenle math paketini içe aktarmamız gerekiyor ve math paketini import ederek bu işlevi çağırmamız gerekiyor.


Parametreleri


X - Bu sayısal bir değer.


Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'den küçük olmayan en küçük tam sayı döndürür.


Aşağıdaki örnek ceil() fonksiyonun nasıl kullanıldığını göstermektedir.


>>> import math
>>> math.ceil(0.5)
1.0
>>> math.ceil(0.45)
1.0
>>> math.ceil(0.9)
1.0
>>> math.ceil(0.01)
1.0
>>> math.ceil(0)
0.0
>>> math.ceil(1)
1.0
>>> math.ceil(1.1)
2.0
>>> math.ceil(-1.1)
-1.0