Pythontr

husonet | Tarih: 21.01.2017

Python choice() Fonksiyonu

Python choice() fonksiyonu, bir liste, tuple veya string ifadeden rasgele bir öğe döndürülür.

Bu fonksiyon liste, tuple veya string ifade içinden rastgele bir öğe seçer. Bu tip fonksiyonlar genellikle oyun programlama alanında kullanılır.


choice() fonskiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import random
random.choice( seq )

Bu fonksiyona doğrudan erişelemez bu yüzden random paketlerinin import edilmesi gerekir.


Parametreleri


  • seq - Bu liste, tuple veya string ifade olabilir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon rastgele bir öğe döndürür.


Aşağıdaki örnek, choice() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import random
>>> print "choice([1, 2, 4, 5, 7]) : ", random.choice([1, 2, 4, 5, 7])
choice([1, 2, 4, 5, 7]) : 7
>>> print "choice('Bir ifade') : ", random.choice('Bir ifade')
choice('Bir ifade') : i