Pythontr

husonet | Tarih: 09.01.2017

Python cmp() Fonksiyonu

cmp() fonksiyonu, iki sayı arasındaki farkı üç farklı değer olarak döndürür

x <y ise -1, x == y ise 0, x> y ise 1.


Python cmp() fonksiyonu, x, y karşılaştırmalarında büyük, küçük ve eşit durum karşılaştırmaları için kullanılır. Üç farklı değer döndürür x değeri y değerinden küçük ise -1, x değeri y değerine eşit ise 0, x değeri y değerinden büyük ise 1 değerleri döner. cmp() fonksiyonu gömülü fonksiyonlardan biridir.


Sözdizimi


cmp() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


cmp( x, y )

Parametreler


  • x - Sayısal bir değer.
  • y - Aynı şekilde bu da sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x <y ise -1, x == y ise 0, x> y ise 1 döndürür.


Aşağıdaki örnek, cmp() fonksiyonun kullanımını göstermektedir.


>>> x=10
>>> y=5
>>> cmp( x, y )
1
>>> x=5
>>> y=10
>>> cmp( x, y )
-1
>>> x=5
>>> y=5
>>> cmp( x, y )
0