Pythontr

husonet | Tarih: 29.01.2017

Python cos() Fonksiyonu

Python cos() fonksiyonu, x radyanının kosinüsünü döndürür.

Python cos() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.cos(x)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • x - Bu sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, açının kosinüsünü temsil eden -1 ile 1 arasında sayısal bir değer döndürür.


Aşağıdaki örnek, cos() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "cos(3) : ", math.cos(3)
cos(3) : -0.9899924966
>>> print "cos(-3) : ", math.cos(-3)
cos(-3) : -0.9899924966
>>> print "cos(0) : ", math.cos(0)
cos(0) : 1.0
>>> print "cos(math.pi) : ", math.cos(math.pi)
cos(math.pi) : -1.0
>>> print "cos(2*math.pi) : ", math.cos(2*math.pi)
cos(2*math.pi) : 1.0