Pythontr

husonet | Tarih: 01.02.2011

python demetler (Tuples)

python demetler (Tuples)

Bir demet oluşturulduktan sonra değiştilemez listelerden en belirgin fark olarak bunu gösterebiliriz.

Örnek
>>> t = ("a", "b", "pythontr", "z", "husonet")	#(1)
>>> t
('a', 'b', 'pythontr', 'z', 'husonet')
>>> t[0] #(2)
'a'
>>> t[-1] #(3)
'husonet'
>>> t[1:3] #(4)
('b', 'pythontr')


(1) : demet oluşturuluyor.
(2) : demetin 0 indexine erişim sağlanıyor ve değerini döndürüyor
(3) : demetin -1 indexine erişim sağlanıyor yani sondan 1 nci indexi oluyor.
(4) : demetin 1 nolu indexi dahil 3 nolu indexine kadar erişim sağlıyor 3 nolu indexi dahil değildir.

Örnekler
>>> t
("a", "b", "pythontr", "z", "husonet")
>>> t.append("yeni") #(1)
Traceback (innermost last):
File "<interactive input>", line 1, in ?
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'
>>> t.remove("z") #(2)
Traceback (innermost last):
File "<interactive input>", line 1, in ?
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'remove'
>>> t.index("husonet") #(3)
4
>>> "z" in t #(4)
True


(1) : append methodu demetlerde mevcut değildir.
(2) : remove methodu demetlerde mevcut değildir.
(3) : index methodu demetlerde arama yapmamızı sağlar listelerle aynı mantıktadır.
(4) : listenin içinde "z" elemanı mevcut ise true döndürür.


ilgili konular
python da sözlükler (Dictionaries)
python listeler (list)
python demetler (Tuples)
python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)
python listeleri haritalama, filtreleme, azaltma
python listelerde matrisler