Pythontr

husonet | Tarih: 12.03.2014

Python Dinamik Bir Şekilde Yeni Türler Oluşturma!

Tamamen dinamik bir şekilde yeni türleri oluşturma işlemini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.


In [1]: YeniTur = type("YeniTur", (object,), {"x": "Merhaba Pythontr.Com"})
In [2]: y = YeniTur
In [3]: y.x
Out[3]: 'Merhaba Pythontr.Com'


Class olarak bu işlemi nasıl yapardık? Aşağıda inceleyelim


In [1]: class YeniTur(object):
...: x = "Merhaba Pythontr.Com"
...:
In [2]: y = YeniTur()
In [3]: y.x
Out[3]: 'Merhaba Pythontr.Com'