Pythontr

husonet | Tarih: 11.01.2017

Python exp() Fonksiyonu

exp() fonksiyonu, euler sayısı veya e sayısı sabiti sayısının üslerini x değeri kadar döndürür.

Euler sayısı sabiti 2.718281828459045 reel sayısıdır. Bu fonksiyon taban olarak aldığı bu sayının x kadar üssünü döndürür.


Python exp() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.exp( x )

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez, bu nedenle math paketini import etmemiz gerekir ve math paketini kullanarak bu fonksiyonu çağırmamız gerekir.


Parametreler


  • x - Sayısa bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, üstel x: ex döndürür.


Aşağıdaki örnek, exp() fonksiyonun kullanımını gösterir.


2.718281828459045*2.718281828459045=7.3890560989306495 işlemini aşağıdaki gibi exp() fonksiyonunu kullanarak yapabilirsiniz.


>>> import math
>>> math.exp(2)
7.38905609893065

2.718281828459045*2.718281828459045*2.718281828459045*2.718281828459045=54.59815003314423 işleminin exp() fonksiyonu kullanarak yapılması.


>>> import math
>>> math.exp(4)
54.598150033144236