Pythontr

husonet | Tarih: 12.01.2017

Python fabs() Fonksiyonu

Python fabs () fonksiyonu, x'in mutlak değerini döndürür.

Bu fonksiyon parametre olarak girilen reel sayının pozitif değerini almak için kullanılır. abs() fonskiyonundan farkı dönen değer ondalıklı bir değer olur. Parametre olarak pozitif bir değer gönderilirse sonuç değişmeyecek ve gönderilen pozitif değer geri gönderilecektir fakat ondalıklı bir şekilde.


Python fabs() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.fabs( x )

Bir diğer fark ise abs() fonksiyonu gömülü bir fonksiyon fabs fonksiyonu ise doğrudan erişelemez math paketlerinin import edilmesi gerekir.


Parametreler


  • x - Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonskiyon, x'in mutlak değerini döndürür.


Aşağıdaki örnekler, fabs() fonksiyonun kullanımı gösterir.


>>> import math
>>> print "math.fabs(-24.12) : ", math.fabs(-24.12)
math.fabs(-24.12) : 24.12
>>> print "math.fabs(11.12) : ", math.fabs(11.12)
math.fabs(11.12) : 11.12
>>> print "math.fabs(349L) : ", math.fabs(349L)
math.fabs(349L) : 349.0
>>> print "math.fabs(math.pi) : ", math.fabs(math.pi)
math.fabs(math.pi) : 3.14159265359