Pythontr

husonet | Tarih: 14.01.2017

Python floor() Fonksiyonu

Python floor() fonksiyonu, x tabanını döndürür - x değerinden büyük olmayan en büyük tam sayı.

floor() fonksiyonu, ceil() fonksiyonun tam tersini yapar. Parametre olarak girilen ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmın büyüklüğünü dikkate almadan bir alt tam sayıya yuvarlar. Sayının pozitif veya negatif olması önemli değildir. Unutulmaması gereken tek nokta her zaman bir alt sayıya yuvarlama yapacak olmasıdır.


Python floor() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.floor( x )

Bu fonksiyon doğrudan kullanılamaz ve kullanmak için math paketi import edilmelidir.


Parametreler


  • x- Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonskiyon, x'den büyük olmayan en büyük tam sayıyı döndürür.


Aşağıdaki örnek floor() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.floor(-36.21) : ", math.floor(-36.21)
math.floor(-36.21) : -37.0
>>> print "math.floor(98.13) : ", math.floor(98.13)
math.floor(98.13) : 98.0
>>> print "math.floor(100.71): ", math.floor(100.71)
math.floor(100.71): 100.0
>>> print "math.floor(131L) : ", math.floor(131L)
math.floor(131L) : 131.0