Pythontr

husonet | Tarih: 29.01.2017

Python hypot() Fonksiyonu

Öklid Nedir? Python hypot() fonksiyonu, Öklid normunu getirir, sqrt (x * x + y * y).

Öklid Nedir?


Öklid (Yunanca: Εὐκλείδης — Eukleídēs) MÖ 330 - 275 yılları arasında yaşamış İskenderiyeli bir matematikçidir. Bu matematikcinin adı şu ana kadar adı en çok geometri ile özdeştirilen biridir. Geometrinin başlangıcınden kendi zamanına kadar Öğeler adını taşıyan kitabında toplamıştır. Öklid derlemesinin tutarlı bir bütün olmasını sağlamak için, kanıt gerektirmeyen apaçık gerçekler olarak 5 aksiyom ortaya koyar. Diğer bütün önermeleri bu aksiyomlardan çıkarır.


Öklid'in beş aksiyomu şunlardır:

  • İki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer.
  • Bir doğru parçası iki yöne de sınırsız bir şekilde uzatılabilir.
  • Merkezi ve üzerinde bir noktası verilen bir çember çizilebilir.
  • Bütün dik açılar eşittir.
  • Bir doğruya dışında alınan bir noktadan bir ve yalnız bir paralel çizilebilir.


Bu fonksiyonda, Öklid normunu getirir, sqrt (x * x + y * y).


Python cos() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.hypot(5,7)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değer.
  • y - Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, Öklid normunu, sqrt (x * x + y * y) olarak döndürür.


Aşağıdaki örnek, hypot() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "hypot(4, 2) : ", math.hypot(4, 2)
hypot(4, 2) : 4.472135955
>>> print "hypot(-4, 4) : ", math.hypot(-4, 4)
hypot(-4, 4) : 5.65685424949
>>> print "hypot(0, 1) : ", math.hypot(0, 1)
hypot(0, 1) : 1.0