Pythontr

husonet | Tarih: 08.12.2016

Python If Else Kullanımı

Python IF ... ELIF ... ELSE kullanımı - Python programlama dilini basit ve kolay adımlarla öğrenme.

Python if kullanımı, aslında programın çalıştığı zaman programın dallanmalarına karar veren bir yapıdır. if kullanımı sırasında, çoklu ifadelerle sartın doğru ya da yanlış olduğu kontrol edilir. Hangi eylemin yapılacağı sonuçun durumuna göre deşiri.


Hemen hemen bütün programlama dillerinde if kullanımı mevcuttur. Python If kullanımı diğer dillere benzer yapıdadır, If deyimi, karşılaştırma sonucuna dayalı olarak karar verir.


if sart:
ifade(ler)

 python if kullanımı

Python Else Kullanımı


ELSE bildirimi bir IF ifadesi ile birşleştirilebilir. IF deyimindeki koşullu ifade TRUE ya da FALSE döner, ifade doğruysa TRUE blok içindeki kısım 'KOD' çalıştırılır ifade yanlış ise 'FALSE', ELSE bildirimi kontrol edilir ve süreç o kısımdan devam eder.


ELSE kullanımı isteğe bağlıdır. Eğer ELSE kullanılırsa en fazla bir IF ifadesi takip eder.


Python If Sözdizimi


If ... else deyiminin sözdizimi


if sart:
ifade(ler)
else:
ifade(ler)

Akış Diyagramı


 if else kullanımı

Python if örnekleri


#!/usr/bin/python

val1 = 100
if val1:
print "1 - Sart dogru"
print val1
else:
print "1 - Sart yanlis"
print val1

val2 = 0
if val2:
print "2 - Sart dogru"
print val2
else:
print "2 - Sart yanlis"
print val2

print "Hoscakal!"

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki sonucu verir:


1 - Sart dogru
100
2 - Sart yanlis
0


Python elif kullanımı


Elif ifadesi birden fazla IF şartının doğruluğunu kontrol etmek ve doğru olduğunda kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır.


Else kullanımına benzer şekilde elif ifadesi de isteğe bağlıdır. Bununla birlikte else ifadesini bir defa kullanabiliyorken elif ifadesini isteğe bağlı bir sayıda elif ifadesi olabilir.


Python elif örnekleri


Sözdizimi
if sart1:
ifade(ler)
elif sart2:
ifade(ler)
elif sart3:
ifade(ler)
else:
ifade(ler)

Python programlama dili diğer programlama dillerinde olduğu gibi switch veya case kullanımlarına olanak sağlamaz, fakat aşağıdaki şekilde if elif else kullanarak switch case gibi kullanım sağlayabilirsiniz.


#!/usr/bin/python

var = 150
if var == 200:
print "1 - sart 1"
print var
elif var == 150:
print "2 - sart 2"
print var
elif var == 100:
print "3 - sart 3"
print var
else:
print "4 - sart 4"
print var

print "Hoscakal!"

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki sonucu verir


2 - sart 2
150
Hoscakal!


Python iç içe if kullanımı


Python iç içe if kullanımını destekler. Bir durum gerçekleşmesinin ardından başka durumları iç içe if kullanarak kotrol edebilirsiniz.


İç içe geçmiş if ... elif ... else yapısının sözdizimi şu şekildedir:
if sart1:
ifade(ler)
if sart2:
ifade(ler)
elif sart3:
ifade(ler)
else:
ifade(ler)
elif sart4:
ifade(ler)
else:
ifade(ler)

Programın okunabilirliği açısından en fazla üç adet iç içe döngü kullanmanızı tavsiye ederiz.


Python tek satır if kullanımı


if şartının ifadesi tek bir satırdan oluşuyorsa aşağıda kullanılan ifadeyi if satırına taşıyabilirsiniz.


İşte tek satırlık bir if ifadesinin bir örneği
#!/usr/bin/python

var = 78

if ( var == 78) : print "tespit edilen deger 78"

print "Hoşcakal"