Pythontr

husonet | Tarih: 20.12.2019

Python issubclass() fonksiyonu

issubclass() fonksiyonu türetilen sınıfın kontrolünü yapar, detaylar!

issubclass() fonksiyonu, belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin bir alt sınıfıysa True, aksi halde False değerini döndürür.


class MyFamilyName:
family_name = "Yildirim"

class MyFamily(MyFamilyName):
mother = "Ayse"
father = "Mehmet"
family_name = MyFamilyName

x = issubclass(MyFamily, MyFamilyName)
print(x)

Sözdizimi


issubclass(object, subclass)

Parametre Değerleri

  • object: Bir nesne.
  • subclass: Bir sınıf nesnesi veya bir sınıf nesnesi dizisi

İlgili Konular
[code=/makale/python-isinstance-fonksiyonu-684]isinstance() fonksiyonu[/code]