Pythontr

husonet | Tarih: 26.10.2017

Python List append() Metodu

append() fonksiyonu, parametre olarak gönderilen bir obj öğesini mevcut listeye ekler.

Sözdizimi


Aşağıdaki append() metodu için sözdizimidir.


list.append(obj)

Parametreler


  • obj - Listeye eklenecek nesnedir.

Dönüş Değeri


Bu method herhangi bir değer döndürmez, fakat mevcut listeyi günceller.


Aşağıdaki örnek append() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [123, 'xyz', 'pythontr', 'husonet'];
aList.append( 1978 );
print "Guncellenen List : ", aList

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir


Guncellenen List :  [123, 'xyz', 'pythontr', 'husonet', 1978]

İlgili Konular
Python Listeler