Pythontr

husonet | Tarih: 25.10.2017

Python List cmp() fonksiyonu

List cmp() fonksiyonu, iki listenin öğelerini karşılaştırır.

Sözdizimi


Aşağıdaki cmp() fonksiyonun sözdizimidir.


cmp(liste1, liste2)

Parametreler


  • liste1 - Bu, karşılaştırma yapılacak ilk listedir.
  • liste2 - Bu, karşılaştırma yapılacak ikinci listedir.

Dönüş Değeri


Kullanım alanları genellikle öğeler aynı türde ise, karşılaştırma yapabilir ve sonucu döndürebilirsiniz. Elemanlar farklı türdeyse, sayı olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz..


  • Öğeleri listeler arasında sayısal değer karşılaştırmaları yapılabilir.
  • Öğeleri listeler arasında büyüklük ve küçüklük arasında bir dönüş sağlar.
  • Aksi takdirde, türler alfabetik olarak ada göre sıralanır.


#!/usr/bin/python

liste1, liste2 = [123, 'xyz'], [456, 'abc']

print cmp(liste1, liste2)
print cmp(list2, liste1)
liste3 = liste2 + [786];
print cmp(liste2, liste3)

İlgili Konular
Python Listeler