Pythontr

husonet | Tarih: 26.10.2017

Python List count() Metodu

Python list count() metodu, obj öğesinin listede kaç kez oluştuğunun sayımını yapar ve döner.

Sözdizimi


Aşağıdaki count() metodu için sözdizimidir.


list.count(obj)

Parametreler


  • obj - Listede sayılabilecek nesne argumanıdır.

Dönüş Değeri


Bu metod, listede obj nesnesinin kaç adet oluştuğunu sayar ve döndürür.


Aşağıdaki örnek count() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [987, 'abc', 'pythontr', 'husonet', 987]
print "987 icin say : ", aList.count(987)
print "pyhtontr icin say : ", aList.count('pythontr')

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


987 icin say :  2
pyhtontr icin say : 1

İlgili Konular
Python Listeler