Pythontr

husonet | Tarih: 27.10.2017

Python List extend() Metodu

Python List extend() metodu, başka bir diziyi 'tuple, list vb.' listeye ekler.

Sözdizimi


Aşağıdaki extend() metodu için sözdizimidir.


list.extend(seq)

Parametreler


  • seq - Dizi 'tuple, list vb' elemanlarının listesi

Dönüş Değeri


Bu metod herhangi bir değer döndürmez ancak parametre olarak gönderilen içeriği mevcut listeye ekler.


Aşağıdaki örnek extend() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [123, 987, 'husonet', 'pythontr']
bList = ['okan', 2010]
aList.extend(bList)
print "Extended List : ", aList

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


Extended List :  [123, 987, 'husonet', 'pythontr', 'okan', 2010]

İlgili Konular
Python Listeler