Pythontr

husonet | Tarih: 27.10.2017

Python List index() Metodu

Python List index() metodu, nesnenin göründüğü listede ilk sıradaki dizin sıra numarasını döndürür.

Sözdizimi


Aşağıdaki index() metodu için sözdizimidir.


list.index(obj)

Parametreler


  • obj - Tespit edilmesi gereken nesne.

Dönüş Değeri


Bu metod, bulunan nesnenin dizinde yeraldığı sıra numarasını döndürür, aksi takdirde değerin bulunamadığını gösteren bir istisna yükseltir.


Aşağıdaki örnek index() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [123, 'abc', 'husonet', 'pythontr']
print "Index husonet : ", aList.index( 'husonet' )
print "Index abc : ", aList.index( 'abc' )

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


Index husonet :  2
Index abc : 1

İlgili Konular
Python Listeler