Pythontr

husonet | Tarih: 25.10.2017

Python List len() Fonksiyonu

Python Listelerde len() fonksiyony, listedeki öğelerin sayısını döndürür.

Sözdizimi


Aşağıdaki len() fonksiyonun için sözdizimidir.


len(liste)

Parametreler


  • liste - Bu, listedeki öğelerin sayısını döndürmek için gönderdiğimiz bir listedir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, listedeki öğelerin sayısını döndürür.


Aşağıdaki örnek, len() fonksiyonun kullanımını göstermektedir.


#!/usr/bin/python

liste1, liste2 = [123, 'xyz', 'python'], [456, 'abc']

print "Ilk liste uzunlugu : ", len(liste1)
print "Ikinci listenin uzunlugu : ", len(liste2)

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir


Ilk liste uzunlugu :  3
Ikinci listenin uzunlugu : 2

İlgili Konular
Python Listeler